Vítejte na našem webu

Úvod

Nebudou se vám rojit včely?

04.05.2019 18:13
  Po letošním časném teplém jaru, kdy dobře vyzimovaná včelstva rychle nabírají na síle, přišlo delší ochlazení s nepříznivým počasím. To vede k rychlému vzniku rojové nálady a mnohá včelstva mají nejen naražené rojové matečníly, ale mnohdy už i zavíčkované. Týká se to nejen rojivých včestev,...

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE 2019 A VZORKY ZIMNÍ MĚLI

28.02.2019 13:14
29.1.2019 se  konala VČS v Praze 8, U školské zahrady 1. Součástí programu bylo odevzdání sebraných vzorků zimní měli pro povinné vyšetření. Kromě toho část našich včelařů, kteří spadali před dvěma lety do ochranného pásma MVP, byla povinna odevzdat druhý vzorek měli na kontrolní vyšetření...

MVP - ochranné pásmo Kyje - PÁSMO bylo ZRUŠENO na jaře 2017

25.11.2016 15:58
  stav, k 25.11.2016 platí vyhlášené ochranné pásmo, nicméně nedojde-li k dalšímu výskytu MVP mělo by toto pásmo být zrušeno po 30.3.2017, avšak teprve až po vyhlášení SVS. Tedy stále platí: nařízení STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY, mimořádné veterinární opatření: MOR VČELÍHO...

Achilova pata projektu COLOSS?

14.10.2015 07:26
  Achilova pata projektu COLOSS? Monitorování ztrát včelstev ná dlouholetou tradici. Jedním z posledních pokusů vnést do této problematiky nový pohled, je projekt COLOSS. Na jeho klady a zápory se pokusil, velmi zajímavým a podnětným způsobem, upozornit Jakub Dolínek na webu...

Časté otázky

Jaký smysl má být "organizovaným" včelařem?

Jako člen ZO ČSV máte usnadněno opečování vašich včelstev, hromadné zajištění povinných rozborů zimní měli a následně doporučení postupů pro jejich ošetření, obstarání potřebných léčiv, pojištění včelstev, zajištění dotací a mnoho jiného...

Je členství v ČSV povinné?

Nikoliv! Ale je výhodné, (viz odpověď na předchozí otázku).

Jaké povinnosti ze zákona mám jako včelař?

Zaregistrovat se jako chovatel včel a zaregistrovat místo umístění včelstev. K 1.9. každého roku nahlásit aktualisaci stavu včelstev na ČMSCH do Hradišťka. (viz odkazy) www.cmsch.cz/ustredni-evidence/vcely

Registrační číslo chovatele a reg.č.stanoviště je nutné uvádět a je proto potřebné prakt.při všech úředních úkonech jako např.odběr měli, vyplácení dotací na rozbory aj.

Jsem povinnen ošetřovat včelstva proti Varroaze, dělat rozbory zimní měli na spad Varroázy.

V případě podezření na MVP neprodleně informovat místě příslušnou SVS.

V případě přesunu včelstva mimo katastr obce nechat včelstvo vyšetřit na MVP

V případě přesunu včelstva mimo kraj si zajistit vystavení veter.atestu, že včelstvo je zdravé a pochází z oblasti, která není v ochranném pásmu MVP.


 

Kde se mohu přihlásit do ZO ČSV a kde se musím zaregistrovat jako chovatel včel?

U jednatele ZO ČSV se lze přihlásit - viz kontakty

Povinné zaregistrování - Ústřední evidence včelařů - viz odkazy

Je med z města méně čistý, než na venkově?

Ve městě nikdo nestříká lány řepky a jiných plodin jedovatou chemií, auta už dávno nejsou poháněna olovnatým benzínem. Převážnou část snůšky poskytují parkové stromy jako je akát, lípa, kaštan aj. Takže na otázku si můžete odpovědět po krátkém zamyšlení sami...


Novinky

POZOR nové ohnisko MVP na východě Prahy - jaro 2019

12.03.2019 13:05
MěVS vyhlásila 11.3.2019 po následná kotrole na spory ohnisko MVP na východě Prahy, které svým ochranným pásmem bohužel zasahuje i některé včelaře v rámci Prahy 9. Nicméně je třeba, aby i včelaři v sousedních katastrech byli velmi ostražití a dbali na zvýšenou hygienu a velmi pozorně sledovali plod...

Výroční členská schůze 2017

22.02.2017 19:37
31.1.2017 se konala v Klubovně u Salesiánů Výroční členská schůze. Na programu bylo: Zpráva o činnosti Zpráva o hospodaření Zpráva o kontrole hospodaření Volba nového nákazového referenta, jednatele a předsedy Sběr vzorků měli Usnesení Závěr  

Členská schůze naší ZO ČSV

25.11.2016 08:00
Mili přátelé, Podzimní členská schůze se  konala 23.11.2016 od 17 h zase v Saleziánském centru. (Viz:mapa v menu "Kontakt") Oficiální pozvánku byly rozeslány. všem členům. Kromě zprávy o činnosti, a výřízení fin.žáležitostíbyla na programu informace o využití org.kyselin při potlačování...

Ukončení mimořádných veter. opatření SVS v Praze

27.11.2015 22:42
Městská veterinární správa rozhodla o ukončení mimořádných opatření, vyhlášených v souvislosti s výskytem MVP v Praze na podzim 2014  (Kliknutím stáhněte!) SVS.pdf (49,2 kB)

Nové ochranné pásmo moru včelího plodu v našem sousedství

09.09.2015 08:45
31.5.2015 bylo v katastru obce Běchovice vyhlášeno SVS ohnisko MVP. Ohnisko bylo sice zlikvidováno, ale po kontrole stanoviště a rozebrání díla, na základě výsledku odebraného vzorku z klin.nálezu na plodu bude následně vyhlášeno ochranné pásm.:...

Je doba rojení

02.06.2015 03:46
a s ní je spojeno nejen chytání rojů, ale problém s jejich usazením. Ti méně zkušení ocení rady, které naleznou na včelařském foru www.vcelarskeforum.cz/tema-Jak-usadit-roj

Přednáška MOR VČELÍHO PLODU

28.02.2015 18:00
Online přednáška MVDr. Zděňka Klímy I.díl Online přednáška MVDr. Zdeňka Klímy II.díl 

Aktuální informace pro členy

27.02.2015 21:37
3. března 2015 se konala od 17h Výroční členská schůze v klubovně "Salesiánů" Kobyliské nám.č.1 Součástí schůze byla presentace jednotlivých metod boje proti varroaze - od tradičních až po alternativní postupy, jako jsou kyselina mravenčí, mléčná, šťavelová a další...

Nařízení Státní veterinární zprávy mimořádných opatření k zamezení šíření moru včelího plodu

23.02.2015 20:26
Celý text  narizeni_svs_mvp.pdf (904605) a průvodní dopis: Dobrý den, z pověření  vedoucího odd. ochrany zdraví a pohody zvířat MěVS v Praze SVS  MVDr. Jánošíka si Vám dovoluji zaslat pro vaši informovanost Nařízení Státní veterinární správy mimořádných veterinárních opatření k...

Svítkova metoda omezování populace roztoče varroa

22.02.2015 23:15
Svítkova metoda omezování populace roztoče varroa. Obsah: - O mně - Úvod - Jak to děláme – množení varroázy - Jak nad varroázou zvítězit, co dělat? - Závěr O mně – čísla a významné mezníky mého včelařského života 1969 – začínám včelařit, mám tři úly, dva Jordány a jeden Gerstrung (staroněmecké...
1 | 2 >>

Novinky

POZOR nové ohnisko MVP na východě Prahy - jaro 2019

12.03.2019 13:05
MěVS vyhlásila 11.3.2019 po následná kotrole na spory ohnisko MVP na východě Prahy, které svým ochranným pásmem bohužel zasahuje i některé včelaře v rámci Prahy 9. Nicméně je třeba, aby i včelaři v sousedních katastrech byli velmi ostražití a dbali na zvýšenou hygienu a velmi pozorně sledovali plod...

Výroční členská schůze 2017

22.02.2017 19:37
31.1.2017 se konala v Klubovně u Salesiánů Výroční členská schůze. Na programu bylo: Zpráva o činnosti Zpráva o hospodaření Zpráva o kontrole hospodaření Volba nového nákazového referenta, jednatele a předsedy Sběr vzorků měli Usnesení Závěr  

Členská schůze naší ZO ČSV

25.11.2016 08:00
Mili přátelé, Podzimní členská schůze se  konala 23.11.2016 od 17 h zase v Saleziánském centru. (Viz:mapa v menu "Kontakt") Oficiální pozvánku byly rozeslány. všem členům. Kromě zprávy o činnosti, a výřízení fin.žáležitostíbyla na programu informace o využití org.kyselin při potlačování...

Ukončení mimořádných veter. opatření SVS v Praze

27.11.2015 22:42
Městská veterinární správa rozhodla o ukončení mimořádných opatření, vyhlášených v souvislosti s výskytem MVP v Praze na podzim 2014  (Kliknutím stáhněte!) SVS.pdf (49,2 kB)

Nové ochranné pásmo moru včelího plodu v našem sousedství

09.09.2015 08:45
31.5.2015 bylo v katastru obce Běchovice vyhlášeno SVS ohnisko MVP. Ohnisko bylo sice zlikvidováno, ale po kontrole stanoviště a rozebrání díla, na základě výsledku odebraného vzorku z klin.nálezu na plodu bude následně vyhlášeno ochranné pásm.:...

Je doba rojení

02.06.2015 03:46
a s ní je spojeno nejen chytání rojů, ale problém s jejich usazením. Ti méně zkušení ocení rady, které naleznou na včelařském foru www.vcelarskeforum.cz/tema-Jak-usadit-roj

Přednáška MOR VČELÍHO PLODU

28.02.2015 18:00
Online přednáška MVDr. Zděňka Klímy I.díl Online přednáška MVDr. Zdeňka Klímy II.díl 

Aktuální informace pro členy

27.02.2015 21:37
3. března 2015 se konala od 17h Výroční členská schůze v klubovně "Salesiánů" Kobyliské nám.č.1 Součástí schůze byla presentace jednotlivých metod boje proti varroaze - od tradičních až po alternativní postupy, jako jsou kyselina mravenčí, mléčná, šťavelová a další...

Nařízení Státní veterinární zprávy mimořádných opatření k zamezení šíření moru včelího plodu

23.02.2015 20:26
Celý text  narizeni_svs_mvp.pdf (904605) a průvodní dopis: Dobrý den, z pověření  vedoucího odd. ochrany zdraví a pohody zvířat MěVS v Praze SVS  MVDr. Jánošíka si Vám dovoluji zaslat pro vaši informovanost Nařízení Státní veterinární správy mimořádných veterinárních opatření k...

Svítkova metoda omezování populace roztoče varroa

22.02.2015 23:15
Svítkova metoda omezování populace roztoče varroa. Obsah: - O mně - Úvod - Jak to děláme – množení varroázy - Jak nad varroázou zvítězit, co dělat? - Závěr O mně – čísla a významné mezníky mého včelařského života 1969 – začínám včelařit, mám tři úly, dva Jordány a jeden Gerstrung (staroněmecké...
1 | 2 >>

Novinky

POZOR nové ohnisko MVP na východě Prahy - jaro 2019

12.03.2019 13:05
MěVS vyhlásila 11.3.2019 po následná kotrole na spory ohnisko MVP na východě Prahy, které svým ochranným pásmem bohužel zasahuje i některé včelaře v rámci Prahy 9. Nicméně je třeba, aby i včelaři v sousedních katastrech byli velmi ostražití a dbali na zvýšenou hygienu a velmi pozorně sledovali plod...

Výroční členská schůze 2017

22.02.2017 19:37
31.1.2017 se konala v Klubovně u Salesiánů Výroční členská schůze. Na programu bylo: Zpráva o činnosti Zpráva o hospodaření Zpráva o kontrole hospodaření Volba nového nákazového referenta, jednatele a předsedy Sběr vzorků měli Usnesení Závěr  

Členská schůze naší ZO ČSV

25.11.2016 08:00
Mili přátelé, Podzimní členská schůze se  konala 23.11.2016 od 17 h zase v Saleziánském centru. (Viz:mapa v menu "Kontakt") Oficiální pozvánku byly rozeslány. všem členům. Kromě zprávy o činnosti, a výřízení fin.žáležitostíbyla na programu informace o využití org.kyselin při potlačování...

Ukončení mimořádných veter. opatření SVS v Praze

27.11.2015 22:42
Městská veterinární správa rozhodla o ukončení mimořádných opatření, vyhlášených v souvislosti s výskytem MVP v Praze na podzim 2014  (Kliknutím stáhněte!) SVS.pdf (49,2 kB)

Nové ochranné pásmo moru včelího plodu v našem sousedství

09.09.2015 08:45
31.5.2015 bylo v katastru obce Běchovice vyhlášeno SVS ohnisko MVP. Ohnisko bylo sice zlikvidováno, ale po kontrole stanoviště a rozebrání díla, na základě výsledku odebraného vzorku z klin.nálezu na plodu bude následně vyhlášeno ochranné pásm.:...

Je doba rojení

02.06.2015 03:46
a s ní je spojeno nejen chytání rojů, ale problém s jejich usazením. Ti méně zkušení ocení rady, které naleznou na včelařském foru www.vcelarskeforum.cz/tema-Jak-usadit-roj

Přednáška MOR VČELÍHO PLODU

28.02.2015 18:00
Online přednáška MVDr. Zděňka Klímy I.díl Online přednáška MVDr. Zdeňka Klímy II.díl 

Aktuální informace pro členy

27.02.2015 21:37
3. března 2015 se konala od 17h Výroční členská schůze v klubovně "Salesiánů" Kobyliské nám.č.1 Součástí schůze byla presentace jednotlivých metod boje proti varroaze - od tradičních až po alternativní postupy, jako jsou kyselina mravenčí, mléčná, šťavelová a další...

Nařízení Státní veterinární zprávy mimořádných opatření k zamezení šíření moru včelího plodu

23.02.2015 20:26
Celý text  narizeni_svs_mvp.pdf (904605) a průvodní dopis: Dobrý den, z pověření  vedoucího odd. ochrany zdraví a pohody zvířat MěVS v Praze SVS  MVDr. Jánošíka si Vám dovoluji zaslat pro vaši informovanost Nařízení Státní veterinární správy mimořádných veterinárních opatření k...

Svítkova metoda omezování populace roztoče varroa

22.02.2015 23:15
Svítkova metoda omezování populace roztoče varroa. Obsah: - O mně - Úvod - Jak to děláme – množení varroázy - Jak nad varroázou zvítězit, co dělat? - Závěr O mně – čísla a významné mezníky mého včelařského života 1969 – začínám včelařit, mám tři úly, dva Jordány a jeden Gerstrung (staroněmecké...
1 | 2 >>

Novinky

POZOR nové ohnisko MVP na východě Prahy - jaro 2019

12.03.2019 13:05
MěVS vyhlásila 11.3.2019 po následná kotrole na spory ohnisko MVP na východě Prahy, které svým ochranným pásmem bohužel zasahuje i některé včelaře v rámci Prahy 9. Nicméně je třeba, aby i včelaři v sousedních katastrech byli velmi ostražití a dbali na zvýšenou hygienu a velmi pozorně sledovali plod...

Výroční členská schůze 2017

22.02.2017 19:37
31.1.2017 se konala v Klubovně u Salesiánů Výroční členská schůze. Na programu bylo: Zpráva o činnosti Zpráva o hospodaření Zpráva o kontrole hospodaření Volba nového nákazového referenta, jednatele a předsedy Sběr vzorků měli Usnesení Závěr  

Členská schůze naší ZO ČSV

25.11.2016 08:00
Mili přátelé, Podzimní členská schůze se  konala 23.11.2016 od 17 h zase v Saleziánském centru. (Viz:mapa v menu "Kontakt") Oficiální pozvánku byly rozeslány. všem členům. Kromě zprávy o činnosti, a výřízení fin.žáležitostíbyla na programu informace o využití org.kyselin při potlačování...

Ukončení mimořádných veter. opatření SVS v Praze

27.11.2015 22:42
Městská veterinární správa rozhodla o ukončení mimořádných opatření, vyhlášených v souvislosti s výskytem MVP v Praze na podzim 2014  (Kliknutím stáhněte!) SVS.pdf (49,2 kB)

Nové ochranné pásmo moru včelího plodu v našem sousedství

09.09.2015 08:45
31.5.2015 bylo v katastru obce Běchovice vyhlášeno SVS ohnisko MVP. Ohnisko bylo sice zlikvidováno, ale po kontrole stanoviště a rozebrání díla, na základě výsledku odebraného vzorku z klin.nálezu na plodu bude následně vyhlášeno ochranné pásm.:...

Je doba rojení

02.06.2015 03:46
a s ní je spojeno nejen chytání rojů, ale problém s jejich usazením. Ti méně zkušení ocení rady, které naleznou na včelařském foru www.vcelarskeforum.cz/tema-Jak-usadit-roj

Přednáška MOR VČELÍHO PLODU

28.02.2015 18:00
Online přednáška MVDr. Zděňka Klímy I.díl Online přednáška MVDr. Zdeňka Klímy II.díl 

Aktuální informace pro členy

27.02.2015 21:37
3. března 2015 se konala od 17h Výroční členská schůze v klubovně "Salesiánů" Kobyliské nám.č.1 Součástí schůze byla presentace jednotlivých metod boje proti varroaze - od tradičních až po alternativní postupy, jako jsou kyselina mravenčí, mléčná, šťavelová a další...

Nařízení Státní veterinární zprávy mimořádných opatření k zamezení šíření moru včelího plodu

23.02.2015 20:26
Celý text  narizeni_svs_mvp.pdf (904605) a průvodní dopis: Dobrý den, z pověření  vedoucího odd. ochrany zdraví a pohody zvířat MěVS v Praze SVS  MVDr. Jánošíka si Vám dovoluji zaslat pro vaši informovanost Nařízení Státní veterinární správy mimořádných veterinárních opatření k...

Svítkova metoda omezování populace roztoče varroa

22.02.2015 23:15
Svítkova metoda omezování populace roztoče varroa. Obsah: - O mně - Úvod - Jak to děláme – množení varroázy - Jak nad varroázou zvítězit, co dělat? - Závěr O mně – čísla a významné mezníky mého včelařského života 1969 – začínám včelařit, mám tři úly, dva Jordány a jeden Gerstrung (staroněmecké...
1 | 2 >>

Novinky

POZOR nové ohnisko MVP na východě Prahy - jaro 2019

12.03.2019 13:05
MěVS vyhlásila 11.3.2019 po následná kotrole na spory ohnisko MVP na východě Prahy, které svým ochranným pásmem bohužel zasahuje i některé včelaře v rámci Prahy 9. Nicméně je třeba, aby i včelaři v sousedních katastrech byli velmi ostražití a dbali na zvýšenou hygienu a velmi pozorně sledovali plod...

Výroční členská schůze 2017

22.02.2017 19:37
31.1.2017 se konala v Klubovně u Salesiánů Výroční členská schůze. Na programu bylo: Zpráva o činnosti Zpráva o hospodaření Zpráva o kontrole hospodaření Volba nového nákazového referenta, jednatele a předsedy Sběr vzorků měli Usnesení Závěr  

Členská schůze naší ZO ČSV

25.11.2016 08:00
Mili přátelé, Podzimní členská schůze se  konala 23.11.2016 od 17 h zase v Saleziánském centru. (Viz:mapa v menu "Kontakt") Oficiální pozvánku byly rozeslány. všem členům. Kromě zprávy o činnosti, a výřízení fin.žáležitostíbyla na programu informace o využití org.kyselin při potlačování...

Ukončení mimořádných veter. opatření SVS v Praze

27.11.2015 22:42
Městská veterinární správa rozhodla o ukončení mimořádných opatření, vyhlášených v souvislosti s výskytem MVP v Praze na podzim 2014  (Kliknutím stáhněte!) SVS.pdf (49,2 kB)

Nové ochranné pásmo moru včelího plodu v našem sousedství

09.09.2015 08:45
31.5.2015 bylo v katastru obce Běchovice vyhlášeno SVS ohnisko MVP. Ohnisko bylo sice zlikvidováno, ale po kontrole stanoviště a rozebrání díla, na základě výsledku odebraného vzorku z klin.nálezu na plodu bude následně vyhlášeno ochranné pásm.:...

Je doba rojení

02.06.2015 03:46
a s ní je spojeno nejen chytání rojů, ale problém s jejich usazením. Ti méně zkušení ocení rady, které naleznou na včelařském foru www.vcelarskeforum.cz/tema-Jak-usadit-roj

Přednáška MOR VČELÍHO PLODU

28.02.2015 18:00
Online přednáška MVDr. Zděňka Klímy I.díl Online přednáška MVDr. Zdeňka Klímy II.díl 

Aktuální informace pro členy

27.02.2015 21:37
3. března 2015 se konala od 17h Výroční členská schůze v klubovně "Salesiánů" Kobyliské nám.č.1 Součástí schůze byla presentace jednotlivých metod boje proti varroaze - od tradičních až po alternativní postupy, jako jsou kyselina mravenčí, mléčná, šťavelová a další...

Nařízení Státní veterinární zprávy mimořádných opatření k zamezení šíření moru včelího plodu

23.02.2015 20:26
Celý text  narizeni_svs_mvp.pdf (904605) a průvodní dopis: Dobrý den, z pověření  vedoucího odd. ochrany zdraví a pohody zvířat MěVS v Praze SVS  MVDr. Jánošíka si Vám dovoluji zaslat pro vaši informovanost Nařízení Státní veterinární správy mimořádných veterinárních opatření k...

Svítkova metoda omezování populace roztoče varroa

22.02.2015 23:15
Svítkova metoda omezování populace roztoče varroa. Obsah: - O mně - Úvod - Jak to děláme – množení varroázy - Jak nad varroázou zvítězit, co dělat? - Závěr O mně – čísla a významné mezníky mého včelařského života 1969 – začínám včelařit, mám tři úly, dva Jordány a jeden Gerstrung (staroněmecké...
1 | 2 >>

Novinky

POZOR nové ohnisko MVP na východě Prahy - jaro 2019

12.03.2019 13:05
MěVS vyhlásila 11.3.2019 po následná kotrole na spory ohnisko MVP na východě Prahy, které svým ochranným pásmem bohužel zasahuje i některé včelaře v rámci Prahy 9. Nicméně je třeba, aby i včelaři v sousedních katastrech byli velmi ostražití a dbali na zvýšenou hygienu a velmi pozorně sledovali plod...

Výroční členská schůze 2017

22.02.2017 19:37
31.1.2017 se konala v Klubovně u Salesiánů Výroční členská schůze. Na programu bylo: Zpráva o činnosti Zpráva o hospodaření Zpráva o kontrole hospodaření Volba nového nákazového referenta, jednatele a předsedy Sběr vzorků měli Usnesení Závěr  

Členská schůze naší ZO ČSV

25.11.2016 08:00
Mili přátelé, Podzimní členská schůze se  konala 23.11.2016 od 17 h zase v Saleziánském centru. (Viz:mapa v menu "Kontakt") Oficiální pozvánku byly rozeslány. všem členům. Kromě zprávy o činnosti, a výřízení fin.žáležitostíbyla na programu informace o využití org.kyselin při potlačování...

Ukončení mimořádných veter. opatření SVS v Praze

27.11.2015 22:42
Městská veterinární správa rozhodla o ukončení mimořádných opatření, vyhlášených v souvislosti s výskytem MVP v Praze na podzim 2014  (Kliknutím stáhněte!) SVS.pdf (49,2 kB)

Nové ochranné pásmo moru včelího plodu v našem sousedství

09.09.2015 08:45
31.5.2015 bylo v katastru obce Běchovice vyhlášeno SVS ohnisko MVP. Ohnisko bylo sice zlikvidováno, ale po kontrole stanoviště a rozebrání díla, na základě výsledku odebraného vzorku z klin.nálezu na plodu bude následně vyhlášeno ochranné pásm.:...

Je doba rojení

02.06.2015 03:46
a s ní je spojeno nejen chytání rojů, ale problém s jejich usazením. Ti méně zkušení ocení rady, které naleznou na včelařském foru www.vcelarskeforum.cz/tema-Jak-usadit-roj

Přednáška MOR VČELÍHO PLODU

28.02.2015 18:00
Online přednáška MVDr. Zděňka Klímy I.díl Online přednáška MVDr. Zdeňka Klímy II.díl 

Aktuální informace pro členy

27.02.2015 21:37
3. března 2015 se konala od 17h Výroční členská schůze v klubovně "Salesiánů" Kobyliské nám.č.1 Součástí schůze byla presentace jednotlivých metod boje proti varroaze - od tradičních až po alternativní postupy, jako jsou kyselina mravenčí, mléčná, šťavelová a další...

Nařízení Státní veterinární zprávy mimořádných opatření k zamezení šíření moru včelího plodu

23.02.2015 20:26
Celý text  narizeni_svs_mvp.pdf (904605) a průvodní dopis: Dobrý den, z pověření  vedoucího odd. ochrany zdraví a pohody zvířat MěVS v Praze SVS  MVDr. Jánošíka si Vám dovoluji zaslat pro vaši informovanost Nařízení Státní veterinární správy mimořádných veterinárních opatření k...

Svítkova metoda omezování populace roztoče varroa

22.02.2015 23:15
Svítkova metoda omezování populace roztoče varroa. Obsah: - O mně - Úvod - Jak to děláme – množení varroázy - Jak nad varroázou zvítězit, co dělat? - Závěr O mně – čísla a významné mezníky mého včelařského života 1969 – začínám včelařit, mám tři úly, dva Jordány a jeden Gerstrung (staroněmecké...
1 | 2 >>

Úvod

Nebudou se vám rojit včely?

04.05.2019 18:13
  Po letošním časném teplém jaru, kdy dobře vyzimovaná včelstva rychle nabírají na síle, přišlo delší ochlazení s nepříznivým počasím. To vede k rychlému vzniku rojové nálady a mnohá včelstva mají nejen naražené rojové matečníly, ale mnohdy už i zavíčkované. Týká se to nejen rojivých včestev,...

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE 2019 A VZORKY ZIMNÍ MĚLI

28.02.2019 13:14
29.1.2019 se  konala VČS v Praze 8, U školské zahrady 1. Součástí programu bylo odevzdání sebraných vzorků zimní měli pro povinné vyšetření. Kromě toho část našich včelařů, kteří spadali před dvěma lety do ochranného pásma MVP, byla povinna odevzdat druhý vzorek měli na kontrolní vyšetření...

MVP - ochranné pásmo Kyje - PÁSMO bylo ZRUŠENO na jaře 2017

25.11.2016 15:58
  stav, k 25.11.2016 platí vyhlášené ochranné pásmo, nicméně nedojde-li k dalšímu výskytu MVP mělo by toto pásmo být zrušeno po 30.3.2017, avšak teprve až po vyhlášení SVS. Tedy stále platí: nařízení STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY, mimořádné veterinární opatření: MOR VČELÍHO...

Achilova pata projektu COLOSS?

14.10.2015 07:26
  Achilova pata projektu COLOSS? Monitorování ztrát včelstev ná dlouholetou tradici. Jedním z posledních pokusů vnést do této problematiky nový pohled, je projekt COLOSS. Na jeho klady a zápory se pokusil, velmi zajímavým a podnětným způsobem, upozornit Jakub Dolínek na webu...

Archiv

V této rubrice nejsou žádné články.

Ústřední evidence včelařů

Českomoravská společnost chovatelů a.s.

Hlášení počtu včelstev a umístění jejich stanovišť: uevcely@cmsch.cz  (1x ročně k 1.9) www.cmsch.cz/vcely/  

Novinky

POZOR nové ohnisko MVP na východě Prahy - jaro 2019

12.03.2019 13:05
MěVS vyhlásila 11.3.2019 po následná kotrole na spory ohnisko MVP na východě Prahy, které svým...

Výroční členská schůze 2017

22.02.2017 19:37
31.1.2017 se konala v Klubovně u Salesiánů Výroční členská schůze. Na programu bylo: Zpráva o...

Členská schůze naší ZO ČSV

25.11.2016 08:00
Mili přátelé, Podzimní členská schůze se  konala 23.11.2016 od 17 h zase v Saleziánském...

Ukončení mimořádných veter. opatření SVS v Praze

27.11.2015 22:42
Městská veterinární správa rozhodla o ukončení mimořádných opatření, vyhlášených v souvislosti s...

Nové ochranné pásmo moru včelího plodu v našem sousedství

09.09.2015 08:45
31.5.2015 bylo v katastru obce Běchovice vyhlášeno SVS ohnisko MVP. Ohnisko bylo sice zlikvidováno,...

Je doba rojení

02.06.2015 03:46
a s ní je spojeno nejen chytání rojů, ale problém s jejich usazením. Ti méně zkušení ocení rady,...
1 | 2 >>