MVP - ochranné pásmo Kyje - PÁSMO bylo ZRUŠENO na jaře 2017

25.11.2016 15:58

 

stav, k 25.11.2016 platí vyhlášené ochranné pásmo, nicméně nedojde-li k dalšímu výskytu MVP mělo by toto pásmo být zrušeno po 30.3.2017, avšak teprve až po vyhlášení SVS.

Tedy stále platí:

nařízení STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY, mimořádné veterinární opatření:

MOR VČELÍHO PLODU
 
vyvěšeno na úřední desce SVS a magistrátu hl.m.p.
 
ZNAMENÁ TO:
 
1) včelaři kteří mají umístěné včelstva na katastrálních územích 
     Hloubětín, Hostavice, Hostivař, Hrdlořezy, Kbely, Letňany, Libeň, Malešice, Prosek, Strašnice, Vysočany, Žižkov (čísla katastral. území viz příloha)
     musí provést rozbor měli na mor včelího plodu nejpozději do 31.5.2016. Mapa: Ochranne_pasmo_Kyje.pdf (194,9 kB)
 
2) Zakazuje se přemísťovat všechna včelstva, matky a včely z pásma. 
 
3) Přemístění včelstev, matek a včel do pásma v rámci hl. m. Prahy je možné jen po předchozím písemném oznámení MěVS v Praze SVS po vyšetření stanoviště v pásmu s negativním výsledkem laboratorního vyšetření směsného vzorku měli odebraného od včelstev na stanovišti.
 
4) Přemístění včelstev, matek a včel uvnitř ochranného pásma, ze stanoviště na stanoviště, je možné jen se souhlasem MěVS v Praze SVS vydaným na základě žádosti chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření směsného vzorku měli odebraného od včelstev určených k přemístění a včelstev na stanovišti místa určení.
 
5) Chovatelé včel v pásmu provedou prohlídku všech včelstev s rozebráním díla do 31.05.2016. V případě zjištění klinických projevů nákazy moru včelího plodu na plodu, informují neprodleně den MěVS v Praze SVS. 
 
6) Zkrmování medu včelám, získaného od včelstev v pásmu kdykoliv před, nebo po vyhlášení tohoto nařízení, není povoleno.
 
7) Přemísťování všech pomůcek a zařízení ze stanovišť v pásmu, tj. všechny úly a jednotlivé nástavky, rámečky, zásobní a plodové plásty, souše, všechen ostatní obsah úlů, pomůcky a nástroje používané k manipulaci a zacházení se včelami, podložky a ochozy úlů, je povoleno, až po získání negativního výsledku z vyšetření zimní měli, uvedeného v bodě 3 a to po provedení důkladné mechanické očisty a dezinfekce roztokem s obsahem minimálně 0,5 % chlornanu sodného s 5 % hydroxidu sodného.