Informace o nás

Organisaci ZO ČSV Prahy 7,8,9 tvoří včelaři těchto tří pražských obvodů, pokrývajících značnou část severu Prahy. Náš spolek má dlouholetou tradici. Říká se, že národy a státy jsou drženy silou ideí na kterých vznikly. nejinak je tomu i v rámci zájmových sdružení. Smyslem naší existence je si vzájemně pomáhat při chovu včel. Udržovat a rozvíjet včelstva zdravá  poskytující i zdravý med a ostatní včelí produkty, informovat a vzdělávat naše členy, a také, dle možností, poskytovat včelařskou osvětu široké veřejnosti. V neposlední řadě se i spolupodílet na zachování zdravého životního prostředí, poskytujícího nejen pastvu pro naše včely a potřebnou biodiversitu, a adekvátní podmínky pro život člověka.

Albertu Einsteinovi bývá připisován výrok:" Kdyby zmizely včely, člověku by zbývaly už jenom 4 roky života!" Ať již s tímto výrokem souhlasíme či nikoliv, měli by jsme vzít v potaz, že dle současných vědeckých výzkumů, by bez opylení včelami byla 3x menší produkce většiny potravin. Takže už jenom prostý pud sebezáchovy by nás měl vést nejen k ochraně včel, ale i prostředí podmiňujícího nejen jejich ale i naši existenci!

Něco z historie

Naše ZO ČSV vznikla současně se založením ČSV v roce 1957. Nebyla ovšem zdaleka první. Na území, tehdy ještě pražských přilehlých obcí, jako byly Bohnice, Libeň a další, byly včelařské spolky už za dob Rakouské Monarchie. Př.František Koďousek si vzpomíná, že prvním předsedou ZO byl př.Karel Pinc, který se kromě aktivního včelařství zabýval psaním včelařské odborné a metodické literatury, zaměřené na podchycení zájmu mládeže o včelaření.

V knihovně ČSV z knih K.Pince lze nalézt:Hovoříme s mládeží o včelách (1962), Odborně metodický průvodce včelařských kroužků na školách I.cyklu (1969), Učíme se včelařit (1977)

Máte-li něco z dalších dobových pramenů, kterými můžeme náš web obohatit, oceníme budete-li nás kontaktovat umožníte nám pořídit a zveřejnit jejich kopie.

 

Ve zkratce

Počet členů  v ZO  45

z nichž je převážná část z Prahy 8 a 9

Počet včelstev    341

Počet stanovišť    54