Nařízení Státní veterinární zprávy mimořádných opatření k zamezení šíření moru včelího plodu

23.02.2015 20:26

Celý text  narizeni_svs_mvp.pdf (904605) a průvodní dopis:

Dobrý den,

z pověření  vedoucího odd. ochrany zdraví a pohody zvířat MěVS v Praze SVS  MVDr. Jánošíka si Vám dovoluji zaslat pro vaši informovanost Nařízení Státní veterinární správy mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření moru včelího plodu, které bude vyvěšeno na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy. Za den vyhlášení tohoto nařízení se považuje den vyvěšení na úřední desce Magistrátu hl.m. Prahy a nařízení bude platné po dobu 1 roku ode dne vyhlášení.

S pozdravem

 

MVDr. Markéta Kopečná, Ph.D.

veterinární inspektorka
Odd. ochrany zdraví a pohody zvířat
MěVS v Praze SVS
+420 221 594 662
m.kopecna.kvsa@svscr.cz
https://www.mevs.cz/

Ochranné pásmo

Detail ochranného pásma

Detail pásma

Pásmo: SVS/2014/088717-A
Popis případu: Hlášeno chovatelem podezření z výskytu MVP - provedena kontrola stanoviště s rozebráním díla.
Datum vyhlášení: 18.11.2014  

Seznam opatření v pásmu
Jiné specifikované v textu | Chovatelé v pásmu zajistí odběr zimní měli a vyšetření na MVP do 15.2.2015.
Chovatele v pásmu provedou prohlídku všech včelstev - specifikace v Nařízení bod 4.
Zákaz zkrmování medu získaného v pásmu před nebo vyhlášení.
Chovatelé v pásmu zajistí odběr měli a vyšetření do 15.2.2015.
Chovatele v pásmu provedou prohlídku všech včelstev - specifikace v Nařízení bod 4.
Zákaz zkrmování medu získaného v pásmu před nebo vyhlášení nařízení.
Přemisťování pomůcek a zařízení ze stanoviště v pásmu povoleno až po negativním výsledku vyšetření zimní měli na MVP a po provedení mech. očisty a dezinfekce - specif. v nařízení
Zákaz přesunů zvířat | zákaz přemístění včelstev, matek, včel z pásma a do pásma.
Přemístění včelstev, matek, včel uvnitř pásma se souhlasem MěVs v Praze, doložené neg. výsledkem vyšetření měli na MVP.

Seznam dotčených katastrálních území
729710 Ruzyně
727121 Hradčany
727164 Vinohrady
730190 Troja
729418 Vokovice
727415 Žižkov
730122 Holešovice
730041 Sedlec
730955 Karlín
732257 Vršovice
729353 Veleslavín
755541 Stodůlky
728730 Jinonice
727873 Braník
729302 Střešovice
727750 Michle
728161 Nusle
730891 Libeň
727181 Nové Město
729582 Břevnov
727091 Malá Strana
729272 Dejvice
728837 Hlubočepy
727024 Staré Město
727598 Krč
729876 Nebušice
729981 Suchdol
729931 Lysolaje
728152 Podolí
728764 Košíře
728641 Radlice
729051 Smíchov
727300 Vyšehrad
728951 Motol
729795 Liboc
729701 Řepy
730106 Bubeneč