Nové ochranné pásmo moru včelího plodu v našem sousedství

09.09.2015 08:45

31.5.2015 bylo v katastru obce Běchovice vyhlášeno SVS ohnisko MVP. Ohnisko bylo sice zlikvidováno, ale po kontrole stanoviště a rozebrání díla, na základě výsledku odebraného vzorku z klin.nálezu na plodu bude následně vyhlášeno ochranné pásm.: eagri.cz/public/app/svs_pub/mapy_nak/#mapa=MV

Následně bylo vyhlášeno ochranné pásmo, které se nás sice přímo nedotýká, ale je v našem sousedství. Zejména včelaři ve východní části Prahy 9 mohou být ohroženi. Proto jim doporučujeme ve zvýšené míře dbát na hygienu-desinfekci a hlídat si loupežení svých včel, kdy je zvýšené risiko zavlečení nákazy.

Vyhlášení opatření SVS:

 

Pásmo: SVS/2015/089227-A
Popis případu: Hlášeno chovatelem podezření z výskytu MVP - provedena kontrola stanoviště s rozebráním díla.Klinický nález na plodu, proveden odběr vzorku.
Datum vyhlášení: 09.09.2015  

Seznam opatření v pásmu
Jiné specifikované v textu | 1. Provést do 30.9.2015 prohlídku včelstev. 2. Provést Vyšetření měli na MVP do 30.10.2015 3. Zákaz zkrmování medu z pásma včelám. 4. Přemisťování pomůcek z pásma možné po bakteriol. vyšetření stanoviště na MVP a po mech očistě a dezinfekci 0,5% chlornanem sodným s 5% hydroxidem sodným.
Zákaz přesunů zvířat | Přemístění matek a včel: 1. Zákaz z pásma. 2.Uvnitř pásma se souhlasem MěVS doložené neg. výsledkem vyš. na MVP. 3. Do pásma v rámci Prahy po oznámení MěVS - doložené heg. výsledkem vyš. na MVP stanoviště v pásmu. 4. Do pásma z jiného kraje - přesun s veter. osvědčením.

Seznam dotčených katastrálních území
773395 Hájek u Uhříněvsi
643777 Horní Počernice
773425 Uhříněves
731226 Kyje
672629 Královice
601527 Běchovice
732541 Dolní Měcholupy
668508 Koloděje
746134 Satalice
731676 Černý Most
629952 Dolní Počernice
732516 Štěrboholy
773778 Újezd nad Lesy
633330 Dubeč
665444 Klánovice
731722 Hostavice

  JJ