Celý rok proti varroáze

Video Výzkumného ústavu včelařského, popisující oficiální nejobvyklejší postup v boji proti varroáze v průběhu roku.

www.youtube.com/watch?v=7Wk2e9eJ6-o