Výdej Varidolu

30.10.2016 08:19

Kdo si ještě nevyzvedl léčivo?

U pí Trnkové pondělí, (po předchozí domluvě). mezi 17 . - 20. h.

U pí Sýkorové ve večerních hodinách, event.jindy po tel.domluvě.

 

Zdravi B.Trnková jednatelka ZO ČSV Praha 8