Svítkova metoda omezování populace roztoče varroa

22.02.2015 23:15
Svítkova metoda omezování populace roztoče varroa.

Obsah:
- O mně
- Úvod
- Jak to děláme – množení varroázy
- Jak nad varroázou zvítězit, co dělat?
- Závěr

O mně – čísla a významné mezníky mého včelařského života
1969 – začínám včelařit, mám tři úly, dva Jordány a jeden Gerstrung 
(staroněmecké úly vyrobené po 1. světové válce)
1972 – absolvuji Kurz prohlížitelů včelího plodu
1973 – zakládám racionalizační skupinu mladých včelařů při ZO ČSV Chomutov
1974 – zahájeny práce na výrobním zařízení pro výrobu koplenových úlů
1975 – 15. 3. osazujeme prvních 20 včelstev do koplenových úlů – jde o 
čtvercový úl o velmi nízké váze a ceně. Celý úl o 4 nástavcích – váha 5kg, 
cena Kč 200,-. Velmi rychle zjišťujeme, že včely tyto úly milují a velmi 
dobře v nich prospívají.
1976 – Koplenový úl na mezinárodní racionalizační výstavě v Pardubicích 
dostává zlatou medaili.
- Začínám chodit v Praze do 1. ročníku Ústřední včelařské školy (učitelé 
včelařství) 
1977 – při pokusu s doletem trubců v krajině zjišťujeme dolet 23 km za 3 
týdny
1978 – končím ÚVŠ, diplomová práce, výroba koplenových úlů při Státní statku
Chomutov se spoluúčastí Českého svazu včelařů
- dostáváme zvláštní ocenění na mezinárodní výstavě v Bratislavě za 
koplenový úl. Zároveň dostáváme s B. Pajdlou nabídku práce a bydlení.Naší 
pracovní náplní by byla výroba koplenových úlů v Chiraně Stará Tura na 
Slovensku, odmítáme.
1979 – ČSV zastavil přípravné práce výroby koplenových úlů při Státních 
statcích Chomutov. Bylo nám řečeno ,že jsme příliš mladí, o životě nic 
nevíme a naše úly by připravily o práci 170 truhlářů, autorem výroku byl 
Stanislav Kodoň, tajemník ČSV.
1. 1. 80 –se stěhuji se svojí rodinou na Přimdu (na rok až dva). Manželka je
právem zděšena. Vše děláme pro zdraví své dcery. Stávám se profesionálem. 
Zděšen jsem i já – na provoze ve Velkých Dvorcích chybí nářadí, včelstva i 
včelaři.
1981 – jsem jmenován vedoucím včelařského provozu. Ze svých včelstev daruji 
1000 souší,soc.velkoprovozu, aby bylo s čím pracovat.
1983 – situace na provoze se stabilizuje, přicházejí učni z učňovského 
střediska Nasavrk
1984 – nacházím první dvě samičky roztoče Varroa destructor na Tachovsku. 
Zkoušíme léčiva na varroázu, pokusy řídí VÚ Dol.
1985 Na Svitavsku a Chrudimsku je utraceno 36 tis. včelstev. Panika a 
neznalost zvítězily.
- v dalších třech letech jsem obsluhoval v Československu nejvíce včelstev
1986 – v tomto roce bylo ozdraveno od varroázy pohraničí s Německem, jednalo
se o plošné ozdravení nebývalých rozměrů – celých dalších deset let jsem 
nechápal co jsem viděl - dnes již vím, že důvodem bylo vydatné kvetení 
smrků.
1986 – 1987 – pomáhal jsem znovu zavčelit Svitavsko a Chrudimsko. Dodali 
jsme necelých 1600 oddělků.
1990 – pád cen medu v celé Evropě – němečtí obchodníci dokonale využili 
naivity ve východním bloku. Špatná situace v cenách se opakuje po dobu osmi 
let.
1995 – za mé osobní účasti mi umírá okolo 150 včelstev.Důvodem je varroáza. 
Byla to přibližně ¼ mého stavu.
1996 – zahajuji výzkum za účelem ozdravení včelstev i celé krajiny
1998 – mým včelám se daří, jednomu z mých prvních učitelů umírá přes 50 
včelstev
2002 – náhodou je objeven princip asistované loupeže. Jedná se o fenomén, 
kterých likviduje včelstva po celém světě. . Věřím, že práškový cukr je 
účinný a jediný možný způsob ochrany včelstev. Nikdo mi nevěří!!! V tomto 
roce jsem pochopil možnost sledovat zamoření krajiny varroázou v okolí mých 
včelstev.
Zahajuji výrobu medoviny studenou cestou.
2013 – popsal jsem princip vzniku kamenného medu.Opatření, která je nutno 
udělat aby nevznikal.Druhý článek se týkal obrany včelstev před varroázou. 
Redakci časopisu Moderní včelař se obojí nelíbí,neotisknou to.
2014 – po tragických úhynech v ČR jsem požádal redakci časopisu Moderní 
včelař o otištění článku týkajícího se varroázy. Bylo mi doporučeno napsat 
panu ministrovi zemědlství.
2015 - leden – píšu tyto řádky


Úvod
Panika a neznalost varroázy při jejím nástupu do evropských včel způsobila 
vydání se špatnou cestou – cestou ochrany včelstev pomocí chemie. Chemické 
látky ve své podstatě jsou silně agresivní a velmi jedovaté, lidskému zdraví
škodlivé. Proto jejich použití je možné po vytočení medu nebo ukončení 
odběru včelích produktů. Tak trochu se pozapomnělo, že i včelstva mají svoje
zdraví. Jedy aplikované do včelstev ve stále větším množství způsobují 
špatný zdravotní stav včelstev a nízké nebo žádné výnosy medu. Největší 
nedostatek chemie spočívá v nemožnosti použití v předjaří a z jara. V tomto 
období je tlumení varroázy nejúčinnější! Včely a včelaři se stávají 
nedobrovolnými množiteli varroázy. Varroáza od března do července má 
dostatek času na to, aby její početní stavy několik set krát vzrostly. 
Chemické léčení začíná v době, kdy varroáza dosáhla počtu tisíců kusů na úl 
a silně poškodila zimní generaci. Mnohá včelstva se léčení ani nedočkají. 
Nutno si uvědomit, že žádná včela – ať ve stádiu nymfy nebo dospělá – se 
nemůže po napadení varroázou uzdravit. Roztoč varroa vysává její energii a 
otevírá cestu infekcím. Pokud se nymfa vůbec dožije dospělosti, je málo 
výkonná a krátkověká.

Přestaňme s množením varroázy!
Navrhované řešení je velmi jednoduché, levné a snadno realizovatelné. Lidé v
posledních letech dávají přednost nenávisti a zlobě. Já, ale říkám, včelám 
je nutné pomoct, milovat je. Ani proti varroáze nic nemám, vždyť i ona se 
snaží žít a množit se. A právě to množení je pro naše včely problém. 
Roztoč se množí přibližně každých 14 dní 4x (nebo tak nějak). Vím, že 
matematika a statistika do přírody moc nepasují, ale uvádím tato čísla pro 
názornost. Představte si, že k 1. 3. máte v úle 50 samiček roztoče. K 15. 3.
je 50 x 4, což je 200. K 30. 3. je to 200 x 4, což je 800. K 15. 4. máte 800
x 4, což je 3 200. K 1. 5. máte 3 200 x 4, a to je velký problém. Z této 
malé matematické ukázky je jasné, že chemie daná v červenci vašim včelám 
nepomůže. V této době jsou již dávno mrtvé. Ani vyřezávání trubčiny vám 
příliš nepomůže.

Asistovaná loupež
Trvalo mi 15 let než se mi podařilo tento jev pochopit a zdokumentovat. 
Nečetl jsem, ani nečtu žádnou odbornou literaturu. Nechci vědět, co si myslí
vědec XY nebo odborník té nejvyšší úrovně. Mě zajímá, co říkají a dělají 
včely.
Včely řekly následující:
“Pod tlakem varroázy, při silném poškození včelstva ztrácíme budoucnost a 
obranný pud. Lupičkám otvíráme dveře, vítáme je ve vlastním úlu a ty z nás, 
které jsou ještě schopné letu, se k lupičkám přidávají. Jako odměnu si ze 
silně napadeného úlu odneseme med a pár tisíc kusů roztočů k tomu.“
Situace lupiček se během krátké doby stává kritickou a dostávají se na 
úroveň včelstva, které před několika dny vyloupily. Tento jev je velice 
nenápadný a těžko postřehnutelný, proto o něm včelaři nevědí. Je základní 
podmínkou celosvětových úhynů včelstev, bohužel i těch z České republiky.
Příklady z praxe
r.2002- 5. března je pozorován let pouze u jednoho úlu. Na stanovišti je 40 
včelstev, teplota 6 
stupňů, zataženo.Druhý a třetí den je vše stejné. Večer 3. dne je zapálen 
proužek s
léčivem.Ráno je u tohoto léčeného včelstva plná podložka varroy.Napočítali 
jsme 
1 573 kusů samiček varroy.Zimní měl na tomto stanovišti byla čistá.
r. 2007- podletní diagnostika i celosezóní pozorování na varroa podložce 
vykazují nízké zamoření. Aerosol na konci listopadu odhalil plné podložky s 
parazity.
r.2000- 2014- Na stanovištích o počtu včelstev 50-60 nacházím vždy jedno až 
čtyři včelstva s vysokým spadem varroy. Moje bezvaroazní včelstva vždy v 
krajině najdou nějaký
volně žijící roj anebo včelstva s vysokým počtem zamoření.
4.1.2014 –Jasno, 4 stupně, klid. Kamarádi co aerosolují čekali na majitele 
včelstev před jeho 
kočovným vozem . Jedno včelstvo létalo na plné česno .Na jaře od tohoto 
stanoviště 
ve vzdálenosti 300m bylo stanoviště jiného včelaře s 9 včelstvy. Ani jedno z
těchto
včelstev jara nedožilo.
r.2015 – Jižní Slovensko- tento případ ještě běží- jedná se o moji prognozu.
Informace mám
pouze telefonické.Při podletních ozdravných opatřeních padalo málo varroázy.
Koncem roku byl udělán aerosol. Spad u více než poloviny včelstev byl 
rekordní.O co se jedná : 1.Na jaře od tohoto stanoviště ve vzdálenosti do 1
km bude veliký úhyn.
Zřejmě jinému včelaři uhyne celé stanoviště.
2. Dotyčný včelař s nízkými spady neprohlédl svá včelstva, zda pod víčky
Zbytkového zavíčkovaného plodu nemá mnoho samiček varroy /myslím po 
chemickém ošetření v podletí/.Pokud se jedná o varrou jeho vlastní, bude mít
slabá včelstva nebo úhyny na jaře.

Vše je jednoduché máte-li varrou mimo svůj úl, nemůžete mít včelstvo osabené
nebo dokonce uhynulé!!!!
Děkuji svým kamarádům za důvěru. Sám bych na svých včelstvech nemohl 
takovéto množství informací shromáždit. Informace získané aerosolováním jsou
od mých přátel. Kyselinu ani aerosol moje včely nikdy neokusily!!!!

Varroa tsunami
V předchozím jsme si popsali průběh asistované loupeže u jednoho včelstva. V
případě, že zima byla mírná a jaro teplé (pozor na jaro 2015!) je počet 
roztočů varroázy přes zimu zvýšen o roztoče, kteří se vylíhnou z podzimního 
a zimního plodu. Startovací počet samiček varroa destruktor bude na jaře 
2015 vyšší než v zimách tuhých a dlouhých. Přirozený způsob množení varroázy
je přes mírnou zimu ideální. Zamoření krajiny varroázou stoupá již od 
začátku nástupu masivního plodování z jara.Na většině území ČR již od března
.Koncem května dosahují hodnoty varroázy v silně zamořených včelstvech 
tisíců samiček varroy. Vznikají ideální podmínky pro vznik asistovaných 
loupeží .V důsledku výpadku snůšky a zvlášť koncem sezony /vyhnání trubců- 
červenec/ se z jednotlivých případů přechází na loupeže hromadné. Hynou prvá
včelstva a pokud ani v tomto stádiu včelař nezasáhne, hynou velké územní 
celky, jako se to stalo v roce 2014. Tento jev se v ČR poprvé objevil v roce
1985 na jihu Moravy při hranicích s Rakouskem. V tomto stádiu množení 
varroázy je chemická ochrana vyhazování peněz. Je pozdě! Začít s ochranou 
včelstev se mělo o čtyři až pět měsíců dříve! To znamená v časném jaru! 

Varroáza a hlad
R. 2014 byl ukázkovým příkladem spolupůsobení hladu a asistované loupeže. 
Jaro 2014 bylo nádherné, kvetlo všechno dohromady – včelařský ráj. I pro 
varroázu byly podmínky ideální. V tomto roce jsem poprvé životě musel začít 
již vytáčet 28. 4. Medu a rojových misek bylo v úle spousty. Po řepkách 
přišlo NIC. Na lípách a javorech medovice, ale včely ji nesbíraly. Hořčice, 
která mnohdy dává více medu nežli řepka, dala velmi málo. Včely silně 
omezily plodování. V této době dostatečně namnožená varroáza napadla 
podstatně zmenšené plochy plodu. Po vylíhnutí tohoto plodu přešla na dospělé
včely. Ani trubci v tomto období nepomohli naředit zamoření úlů varroázou. V
tomto období byli trubci předčasně vyháněni z úlů a tak veškerý tlak 
varroázy se soustředil na dospělé včely.Včelstva umírala. Na Moravě padlo 
více včel než v Čechách. Roky 2014 a 15 si včelaři budou kvůli úhynům 
pamatovat dlouho.

Co dělat, abychom zabránili úhynům
1. Musíte včelstva chránit a ne množit varroázu! Nejúčinnější období 
likvidace varroázy je předjaří. Jedná se o dobu před zavíčkováním prvního 
trubčího plodu.
2. V případě dlouhodobé bídy - včelstva pokrmit, stačí řídký roztok cukru, 3
litry na týden .
3. V sezóně udělat 3x – 4x průzkum, zda je ve vašich včelstvech varroáza. 
Pozor na asistované loupeže!
4. V podletí udělat zkoušku na zamoření krajiny v okolí vašich včelstev.

Práškový cukr 
Musí být suchý, jemný, bíložluté pytlíky z Dobrovického cukrovaru. Nezáleží 
na množství cukru, který do úlu dáváme, ale na jeho včasném použití! 
Předávkovat cukr není možné. Opakované cukrování vám dá jistotu, že ani 
asistovaná loupež v průběhu sezóny vás nepřekvapí. Já cukruji při každé 
návštěvě včel (vrchovatá polévková lžíce stačí na 4 nástavky 39 x 24).
Jak působí práškový cukr?
Práškový cukr působí příznivě na včelstva v několika směrech.
1. Mění povrch včel a trubců tak, že varroa ani v plné síle se na včelách 
ani trubcích neudrží!
2. Zvyšuje čistící pud včelstev. Toto je důležitá prevence u nemocí včelího 
plodu/ mor plodu /.
3. Aktivizuje včelstvo při vyhledávání snůšky/ jako u podněcování/.
4. Při odebírání medu na několik minut „drží „ včely v plodišti.Nedochází k 
mačkání včel při manipulaci s nástavky / pozor nesypat medné plásty/.
5. Upozorňuje včelaře na bezsnůškové období. Je-li nedostek sladiny v 
přírodě, dělnice se seřadí okolo práškového cukru na horních loučkách. Nutno
dát řídký cukerný roztok.

Pracovní postup
Vyrobil jsem cukřenku z prázdné umělohmotné dózy od Granka. Víčko jsem 
provrtal otvory o průměru 7 mm. Kdo si cukřenku neumí udělat, stačí sáhnout 
do pytlíku s práškovým cukrem a posypat horní loučky nástavku. Dávkování v 
tomto případě je trochu problematické, dejte raději 2 hrsti.Lepší je dát 
cukr do rámkových mezer, nerozebírejte včelstvo. Cukr sypte přímo na horní 
loučky plodového truhlíku.Ostatní práci s cukrem udělají včely samy. Doba 
použití cukru je důležitá. Pod víčka plodu se cukr nedostane. Musíte stačit 
včely pocukrovat 2 – 3x před zavíčkováním první trubčiny. Tím zajistíte, že 
se samičky varroázy se na trubce nedostanou. Doba po důkladném jarním 
proletu je to nejlepší!

Kontrola úspěšnosti vaší práce
Na první zavíčkované trubčině ve stádiu nymfy – starší trubčí plod – 
napíchněte odvíčkovací vidličkou na med trubčí plod. Vytáhněte jej z buněk a
pohledem na spodní stranu vidličky zjistíte, zda na trubčích nymfách je 
varroáza. Na úlu stačí prohlédnout 2 – 3 vidličky, na stanovišti prohlédněte
alespoň polovinu včelstev-minimálně 10. Neměli byste najít ani jednoho 
roztoče! Když varroázu najdete, jsou možnosti následující:
- máte špatný cukr – vlhký, hrubý, zhrudkovatělý
- u vašich úlů proběhla asistovaná loupež
Chcete-li se varroázy zbavit i při zavíčkovaném plodu, musíte vědět, že 
práškový cukr působí na varroázu pouze krátce. Včely jej snědí během 12 – 16
hodin. Jeho účinek musíte obnovit novým cukrováním. Stačí abyste překryli 
dobu, po kterou je varroáza schována pod víčky plodu, musíte cukrovat 7 – 8
x, každých 48 hodin.

Podzimní kontrola zamoření okolí vašich včelstev
Jak jsem se již zmínil, cukruji při každé návštěvě včelstev, tj. 15 – 20 x 
za rok. Spotřeba cukru činí na úl cca 2 kg. V polovině září přestaňte 
cukrovat, koncem října nebo začátkem listopadu - dle počasí – zapalte večer 
doutnající pásek s léčivem, ráno zkontrolujte podložku. V případě silného 
zamoření okolí vašich včelstev, bude na podložce vždy u několika úlů 
silnější spad než u ostatních. Z 50 -60 včelstev na stanovišti jsou 
zpravidla 3 – 4 včelstva se silným spadem v počtu stovek až tisíců roztočů. 
Toto jsou výsledky ze silně zamořené krajiny, kde je spousta volně žijících 
rojů. Včelstva, která se podílela na asistované loupeži u rojů ve volné 
přírodě nebo u vašich sousedů, jsou ta se silným spadem. U oddělků dělaných 
brzy z jara je spad roztočů minimální a počítá se na kusy. Podle spadu se 
rozhodněte, jak moc důležité je ochránit včelstva v předjaří roku příštího.
Pokud budete včely cukrovat, vyndejte varroa síť / síto nad podložkou/. 
Uvidíte tak čistá dna jak nikdy předtím.

Závěr
Metodika cukrování chrání včely po celý včelařský rok. Nedovolí, aby se 
varroáza v sezoně přemnožila. Za dobu co práškový cukr používám , jsem 
ochránil 5000 svých včelstev bez vnějších známek poškozením natož úhynu.Je s
podivem, že tyto zkušenosti nechce odborný tisk poskytnout svým čtenářům. 
Pokud varroázu v úlech nemáte, nemůže vám včelstva poškodit! Zimní rušení 
včelstev aerosolem je zločin, za který jsou včelaři trestáni podstatně 
nižšími výnosy medu. Hlavní rozdíl mezi cukrováním a chemickou ochranou 
spočívá v tom, že já varroázu odstraním a kontroluji její nulový stav v 
úlech. Chemická cesta toto neumožňuje, protože používané látky na zabíjení 
varroázy jsou škodlivé lidem i včelám. Gigantické úhyny včelstev, jež se za 
dobu 30 let v krajině vyskytly, stačily. Odejděme od chemie, je to slepá 
ulička.
Všechny informace zde napsané, můžete s mým souhlasem šířit. Svítek Ludvík, 
Přimda
svil@svil.cz(mailto:svil@svil.cz) 

Keith Delaplane na práškového cukru jako roztoče varroa léčbě 

(https://www.brushymountainbeefarm.com/Varroa-Dustructor/productinfo/599/